Ανυπότακτο Αγρίνιο: ερώτηση για τα μπάζα στην Τριχωνίδα

Αιτωλοακαρνανία Περιβάλλον
Ανυπότακτο Αγρίνιο: ερώτηση για τα μπάζα στην Τριχωνίδα

Για τη ρίψη μπαζών εντός της περιοχής του δικτυού Natura 2000 στην παραλίμνια ζώνη της Τριχωνίδας κατέθεσε ερώτηση το Ανυπότακτο Αγρίνιο.

Η ερώτηση κατατέθηκε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κ. Γιάννη Φαρμάκη που κοινοποίηθηκε στον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γιώργο Παπαναστασίου, τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τους Επικεφαλής παρατάξεων Δ.Σ. Αγρινίου

Η ερώτηση:

κ. Πρόεδρε

Μετά από πρόσφατη ανάρτηση του Συντονιστή του Φορέα Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κ. Γιάννη Σελιμά πληροφορηθήκαμε ότι «επιχωμάτωση έκτασης με καλαμιώνες (οικότυπος 72Α0) καθώς και ευτροφικής φυσικής λίμνης με βλάστηση τύπου magnopotapion ή Ηydrocharition (οικότοπος 3150), εντός της περιοχής του δικτυού Natura 2000 στην παραλίμνια ζώνη της Τριχωνίδας (Καινούργιο) πιθανώς από αντιπλημμυρικά έργα σε παρακείμενο αύλακα. Αποτέλεσμα κοπή δένδρων, καταστροφή ενδιαιτημάτων παρυδάτιων πουλιών, δημιουργία νέου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων», την ώρα κατά την οποία οι διπλανές εκτάσεις είναι χαρτογραφημένοι ως ελαιώνες, χωρίς δηλαδή ο παρακείμενος αύλακας να απειλεί κάποιον οικισμό ή έστω κατοικία.
Το γεγονός αυτό βέβαια ούτε μεμονωμένο είναι ούτε πρωτόφαντο στην περιοχή.

Ερωτάτε η δημοτική αρχή

Γνωρίζει το περιστατικό και αν το γνωρίζει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την αποκατάσταση του τοπιού;
Αναγνωρίζει το γεγονός ως μέρος μιας ατέρμονης ακολουθίας παρόμοιων περιστατικών τα οποία αλλοιώνουν τη μορφολογία της παραπάνω προστατευόμενης περιοχής και αν ναι ποια μέτρα για την καταπολέμηση του έχει πάρει;

Για το Ανυπότακτο Αγρίνιο
Στέλιος Μερμίγκης