Καλαμαριά: Ενημέρωση για τις παράνομες διαφημίσεις

Επιχειρήσεις

Ο Δήμος Καλαμαριάς στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων, πινακίδων και επιγραφών στην Καλαμαριά, άρχισε εκστρατεία ενημέρωσης και προειδοποίησης σε όλους τους καταστηματάρχες και τα φυσικά πρόσωπα, με στόχο την απομάκρυνση όσων πινακίδων έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα και παραμένουν στη θέση τους παρανόμως.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ασφάλεια των διερχομένων, η αισθητική αναβάθμιση και η αποκατάσταση της γενικότερης εικόνας της Καλαμαριάς».

Σημειώνεται, επίσης, ότι «η παράνομη τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών προκαλεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς πέρα από την περιβαλλοντική ρύπανση, έχει επίπτωση και στην ασφάλεια των πολιτών».

Για τον λόγο αυτό, καταλήγει η ανακοίνωση, «οι καταστηματάρχες και οι πολίτες που παρανομούν θα πρέπει να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες, μέσω της επιβολής όλων των νόμιμων διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται από το νόμο».