Εpsilon Net: Αύξηση τζίρου και κερδών στο εξάμηνο 2020

Ελλάδα Επιχειρήσεις

Αύξηση τζίρου 7,30%, και σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών μετά φόρων με ποσοστό 54,03% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας  (Covid-19), σημείωσε ο όμιλος EPSILON NET στο α’ εξάμηνο 2020.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α’ 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα  8,45 εκ. € έναντι 7,87  εκ. € κατά το αντίστοιχο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση  7,30 %. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το Α’ 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 6,26 εκ. € έναντι 5,86 εκ. € κατά το Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 6,94 %.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο του 2020 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε € 1,83 εκ., έναντι € 1,56 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση  17,07 %, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε € 1,42 εκ., έναντι € 1,25 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση 13,54 %.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον όμιλο κατέγραψαν κέρδη € 1,00 εκ. για την περίοδο έναντι κερδών € 0,65 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση  54,03%. Για την μητρική εταιρία διαμορφώθηκαν σε € 0,76 εκ. το εξάμηνο του 2020 έναντι  € 0,43 εκ. του 2019, σημειώνοντας αύξηση  76,09%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, για την περίοδο που έληξε την 30.06.2020  διαμορφώθηκαν  σε € 11,13εκ., το θετικό καθαρό ταμείο (μετά την αφαίρεση των δανειακών υποχρεώσεων) ανέρχεται σε € 4,49 εκ. και τα ίδια κεφάλαια σε € 15,19 εκ. Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω ταμειακά διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 4,92 εκ. ευρώ που προήλθε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 15/7/2020 για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, δημιουργώντας ένα συνολικό ποσό διαθεσίμων κεφαλαίων για μελλοντικές επενδύσεις που ξεπερνά τα 16 εκ. ευρώ.

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net,  κ. Ιωάννης Μίχος,  σχολιάζοντας τα αποτελέσματα προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

« Κατά το 1ο  εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος της Epsilon Net συνεχίζει να καταγράφει σημαντικούς αυξητικούς ρυθμούς κερδοφορίας, με παράλληλη αύξηση τζίρου, ισχυροποιώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στον κλάδο και επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης.

Η μεγάλη αισιοδοξία και οι προσδοκίες μας για συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας την επόμενη περίοδο επιβεβαιώνονται επιπλέον με: 

-Την πρόσφατη πιστοποίησή μας από την ΑΑΔΕ ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που δημιουργεί νέα δεδομένα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Ελληνικών επιχειρήσεων και ενισχύει περαιτέρω τη διεύρυνση του πελατολογίου μας.

Την εξαγορά της Hoteliga International sp. Z o.o,που ενδυναμώνει την ήδη σημαντική μας θέση στο κομμάτι του hospitality με εξωστρεφή προσανατολισμό και

-Τη σημαντική μας ρευστότητα που εγγυάται τις επόμενες επενδύσεις μας. 

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου, ενισχύεται περαιτέρω και από την ολοένα αυξανόμενη αναγκαιότητα, εξαιτίας και των ιδιαίτερων συνθηκών της τελευταίας περιόδου για εργασία από απόσταση.