Νέος πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο Βασίλης Βασδέκης

Ελλάδα

Νέος πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) εξελέγη ομοφώνως κατά τη διαδικασία εκλογών ανάδειξης Πρύτανη, Συμβουλίου Διοίκησης και Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, ο καθηγητής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Βασίλης Βασδέκης.

Η θητεία του πρύτανη και του Συμβουλίου θα είναι τετραετής: από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, έως τις 31 Αυγούστου 2028.

Αναλυτικά  νέο Συμβούλιο Διοίκησης του ΟΠΑ  έχει ως εξής:

– Βασδέκης Βασίλειος του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος, Πρύτανης.

– Δράκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.

– Ευγενίου Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής INSEAD, Εξωτερικό Μέλος.

– Καλυβίτης Σαράντης του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

– Κοέν Σάνδρα του Ιωσήφ, Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.

– Μιχαήλ Μιχαήλ του Στεφανή, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Εξωτερικό Μέλος.

– Μουστάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ, Καθηγήτρια London School of Economics and Political Science, Εξωτερικό Μέλος.

– Ξυλωμένος Γεώργιος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος.

– Παπαλεξόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος, Εξωτερικό Μέλος.

– Σερφές Κωνσταντίνος του Αναστασίου, Καθηγητής School of Economics, LeBow College of Business, Drexel University, Εξωτερικό Μέλος.

– Τζαβαλής Ηλίας του Αργυρίου, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

Οι τέσσερις Αντιπρυτάνεις είναι οι ακόλουθοι:

– Γαλανάκη ‘Αννα Ελένη του Νέαρχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

– Δουκάκης Λεωνίδας του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

– Πουλούδη Αθανασία (Νάνσυ) του Δημητρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

– Σιουγλέ Γεωργία του Στέφανου, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ