Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και Eurobank

Επιχειρήσεις Οικονομία Παιδεία

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η Eurobank, με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργιών και κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής αριστείας με την αγορά εργασίας, την εξειδίκευση, την επιχειρηματική καινοτομία και την ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, υπεγράφη χθες (Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024), στα Γραφεία Διοίκησης της Eurobank από τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, Φωκίωνα Καραβία, παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. της Eurobank, Γιώργου Ζανιά και προβλέπει μεταξύ άλλων:

  • Upskilling προσωπικού Eurobank
  • Αναβάθμιση εκπαιδευτικού έργου ΟΠΑ
  • Διασύνδεση με Έρευνα & Καινοτομία
  • Πρόσβαση στη γνώση 

Η Eurobank χρηματοδοτεί ήδη την οργάνωση και λειτουργία του νέου Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Digital Transformation” του ΟΠΑ, προωθώντας την εξειδίκευση σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών. To μεταπτυχιακό εντάσσεται στις δράσεις της νέας εποχής της ευρύτερης πρωτοβουλίας Μπροστά για την Παιδεία της Τράπεζας, που συμπληρώνει φέτος 21 έτη αδιάλειπτης παρουσίας στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, η Eurobank, στο πλαίσιο της συμβολής της στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για την προώθηση εθνικών στόχων, χρηματοδότησε τη μελέτη με θέμα Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ή γιατί δεν αποταμιεύουμε), που εκπονήθηκε από καθηγητές του ΟΠΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ