Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε.

Ελλάδα Επιχειρήσεις

Πενταετή θητεία έχει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε., που συγκροτήθηκε σε σώμα, με Εκτελεστικό Πρόεδρο εκ νέου τον Αθανάσιο Λιάγκο.

Αναλυτικότερα, η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοίνωσε πως, μετά την απόφαση της από 10/05/2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε την 13/05/2024, συνεδρίαση του νέου εκλεγέντος Δ.Σ., κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 10/05/2029, ως κάτωθι: 1. Αθανάσιος Λιάγκος του Ελευθέριου, εκτελεστικό μέλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., 2. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., 3. Arie Koppelaar του Gerrit, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος, 4. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος, 5. Martin Masson του Christian, μη εκτελεστικό μέλος, 6. Zonglyu (Jessie) LU του Yaomin LU, μη εκτελεστικό μέλος, 7. Παναγιώτης Σταμπουλίδης του Γρηγορίου, μη εκτελεστικό μέλος, 8. Ευαγγελία Δαμίγου του Εμμανουήλ, μη εκτελεστικό μέλος, 9. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 10. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 11. Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επιτροπή Ελέγχου

Ακολούθως, το νέο Δ.Σ. αφού αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου και διαπίστωσε την πλήρωση του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020, εξέλεξε την νέα Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε., σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (αρ. 12, 7§6), η οποία συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο ανεξάρτητα μέλη και ένα μη εκτελεστικό, με θητεία έως 10/05/2029, όπως ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/05/2024. Συγκεκριμένα η νέα Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε. αποτελείται από τους: 1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 2. Παναγιώτη Σταμπουλίδη του Γρηγορίου, μη εκτελεστικό μέλος. 3. Ευστάθιο Κουτμερίδη του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 13/05/2024, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την 13/05/2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 2. Παναγιώτης Σταμπουλίδης του Γρηγορίου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 3. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του N.4706/2020.

Επιτροπή Αποδοχών

Ακολούθως, το νέο Δ.Σ. αφού αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν.4706/2020, αποτελούμενης από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 Ν.4706/2020, εξέλεξε τη νέα Επιτροπή Αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε., με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 10/05/2029. Συγκεκριμένα η νέα Επιτροπή Αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε. αποτελείται από τους: 1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., 2. Martin Masson του Christian, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., 3. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., 4. Ιωάννη Τσάρα του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και 5. Κωνσταντίνο Φωτιάδη του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 13/5/2024, η Επιτροπή Αποδοχών συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών 2. Martin Masson του Chrisatin, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών 3. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών 4. Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και 5. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του N.4706/2020. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: MyCoast: Περίπου 14.000 πολίτες κατέβασαν την εφαρμογή-Ήδη οι καταγγελίες έφτασαν τις 500 Το ΣτΕ έδωσε πράσινο φως για την κυκλοφορία των mini bus αυτοκινήτων    

The post Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. appeared first on GRTimes.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ