ΙΝΤRACOM: Πώληση της Κ-WIND στην CUBICO

Επιχειρήσεις

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει την πώληση της θυγατρικής της K-WIND, στην CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS (Cubico), κορυφαία εταιρία στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας .

Η Κ -WIND, ανέπτυξε και λειτουργεί από το 2015, αιολικό πάρκο δυναµικότητας 21MW στην περιοχή Στέρνιζα του νοµού Βοιωτίας. H επέκταση του αιολικού πάρκου κατά 12MW αποτελεί επίσης µέρος της συναλλαγής και η έναρξη της κατασκευής της αναµένεται να αρχίσει εντός του έτους.

Ο κ. Δµήτρης Κλώνης, διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου INTRACOM HOLDINGS ανέφερε σχετικά:

«Ολοκληρώσαµε µια επιτυχηµένη συναλλαγή µε ένα διεθνή επενδυτικό όµιλο, επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά την επιλογή και τη δυνατότητα του Οµίλου INTRACOM να συνεργάζεται µε τις ηγέτιδες εταιρίες διεθνώς. Είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι που συνεργαστήκαµε µε την Cubico και καταφέραµε, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαµορφώθηκαν λόγω COVID, να ολοκληρώσουµε τη συναλλαγή µε επιτυχία. Η παρουσία στον κλάδο της Ενέργειας εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική επιλογή του Οµίλου και σκοπεύουµε να διερευνήσουµε τις δυνατότητες επανεπένδυσης στο χώρο.»