Διαδικτυακή συνάντηση του ΚΔΕΤΥΔ με εταίρους από Ισπανία Λιθουανία και Σερβία στο πλαίσιο σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς

Ελλάδα Παιδεία Περιβάλλον Τεχνολογία

Την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μελών του συλλόγου Καινοτόμες Δράσεις στην Εκπαίδευση τον Τουρισμό και την Υγεία και τον Διαπολιτισμό (Κ.Δ.Ε.Τ.Υ.Δ), με τους εταίρους , DARNOJE από την Λιθουανία, Inercia Digital από την Ισπανία και του φορέα Κέντρο Ανάπτυξης Μειονοτήτων και Τοπικών Μέσων MLMDC από την Σερβία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δέσμευση των νέων σε ένα ψηφιακό Πράσινο Μέλλον » – Engaging Youth in a Digital Green Future.

Συζητήθηκαν, η ενδελεχής προετοιμασία και οργάνωση του Εκπαιδευτικού σεμιναρίου με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, το οποίο θα υλοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Inercia Digital , που εξειδικεύεται στην βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του δυναμικού τόσο των σχολείων των ευρωπαϊκών σχολείων όσο και των κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η έδρα του οργανισμού βρίσκεται στην πόλη HUELVA της Ισπανίας και η διεξαγωγή του προγράμματος θα υλοποιηθεί από στις 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2022.

Σκοπός της συνάντησης είναι η παροχή πληροφοριών και γνώσεων σε σχετικά με τα σχέδια, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Ατζέντας 2030 καθώς των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη, τις διαφορετικές  εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες, ώστε οι ενεργοί, νέοι σε ηλικία πολίτες ,να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές και ανάλογες συμπεριφορές για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ