PwC Ελλάδας: Απολογισμός Βιωσιμότητας για τα έτη 2020 – 2021

Επιχειρήσεις

Η PwC Ελλάδας δημοσιεύει τον τέταρτο Απολογισμό Βιωσιμότητας που αφορά στα οικονομικά έτη 2020 και 2021 και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI.

Όλες οι δράσεις Εταιρικής Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability) της PwC απορρέουν από τις αξίες της και συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της που είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στη κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων.

Η στρατηγική της PwC Ελλάδας για την Εταιρική Βιωσιμότητα, ο θετικός αντίκτυπος των υπηρεσιών και τα αποτελέσματα της συμμετοχής των ανθρώπων της εταιρείας, συνθέτουν το περιεχόμενο αυτού του απολογισμού, ο οποίος εστιάζει σε τέσσερις άξονες: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, Ανθρώπινο δυναμικό, Εργασιακό περιβάλλον και Διαφορετικότητα, Υποστήριξη της κοινωνίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα: Η PwC δεσμεύεται για την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας την ηθική, τη διαφάνεια και ασφάλεια σε όλο το εύρος των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι Partners της εταιρείας εκπαιδεύονται κάθε χρόνο μέσω μιας σειράς προγραμμάτων που αφορούν στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τη διαχείριση του ρίσκου, την ασφάλεια της διαφάνειας, των δεδομένων και την Ανεξαρτησία. Παράλληλα,η PwC Ελλάδας συνεισφέρει ενεργά στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της χώρας, με έργα υποδομής όπως το πρόγραμμα Εμβολιασμού και άλλα σημαντικά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Εργασιακό Περιβάλλον: Η PwC επιδιώκει να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, ασφάλειας και ευεξίας για τους ανθρώπους της και να επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και ανάπτυξή τους. Απασχολεί πάνω από 1600 άτομα που εργάζονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα νέα γραφεία στην Πάτρα. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 100 φοιτητές και φοιτήτριες τον χρόνο. Επιπλέον, ενισχύει τις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης. Από τις συνολικά 386 νέες προσλήψεις κατά το Οικονομικό Έτος (ΟΕ) 2020 το 43% αποτελούσαν γυναίκες ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το ΟΕ2021 ήταν 49%. Ανάλογη είναι η κατανομή και στις προαγωγές με ποσοστά κοντά στο 50% – 50%. Παράλληλα, με το πρόγραμμα Be well, work well στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων της τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο.

Κοινωνία και Περιβάλλον: Η PwC Ελλάδας με όχημα τους εθελοντές εργαζόμενούς της, φέρνει κοντά επιχειρήσεις με εκπαιδευτικούς φορείς, ενώ στηρίζει νεοφυείς και κοινωνικές επιχειρήσεις, εκκολαπτήρια και ΜΚΟ. Μέσα σε δύο χρόνια οι εργαζόμενοί της αφιέρωσαν περισσότερες από 12.000 ώρες εθελοντισμού ενώ κατά το ΟΕ2021, η εταιρεία υποστήριξε 136 νεοφυείς επιχειρήσεις, 86 ΜΚΟ, και εκπαίδευσε περισσότερα από 1300 άτομα.

Στρατηγικής σημασίας για την PwC, τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο είναι ο στόχος net zero για το 2030. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δεσμεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο, για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εως το 2030 και σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την υποστήριξη των πελατών για τη μείωση των δικών τους εκπομπών με στόχο net zero, τη μείωση εκείνων που απορρέουν από τις λειτουργίες και τους προμηθευτές του παγκόσμιου δικτύου της PwC καθώς και η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων της σε υπεύθυνες περιβαλλοντικές πρακτικές.

Παράλληλα, η PwC δεσμεύεται για την απαλλαγή των λειτουργιών της από εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιωτικού αποτυπώματος, και την κλιματική ουδετερότητα στους υπόλοιπους τομείς όπου έχει επίδραση, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων σε έργα απορρόφησης των εκπομπών άνθρακα (offsets).

Η Βίβιαν Ινώ Τσαμαδού, Senior Manager, Corporate Sustainability, PwC Ελλάδας δήλωσε: «Η υφιστάμενη κρίση αναδεικνύει τη σημαντικότητα των αξόνων δράσης που έχουμε επιλέξει, κινητοποιώντας μας ακόμη περισσότερο ώστε να εντείνουμε τις ενέργειες μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας, υλοποιούμε εκπαιδεύσεις σε μαθητές, φοιτητές, startups και ΜΚΟ στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο κόσμο που τόσο γρήγορα διαμορφώνεται».

Σημειώσεις:

1. Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2020-2021 της PwC Ελλάδας είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της εδώ.

2. O απολογισμός βιωσιμότητας αναφέρεται στο διάστημα από 1η Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 (ΟΕ2020) και απο 1η Ιουλίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021 (ΟΕ2021).

3. Το περιεχόμενο αφορά στα αποτελέσματα που προκύπτουν από το πρόγραμμα Εταιρικής Βιωσιμότητας της PwC Ελλάδας, τον θετικό αντίκτυπο που έχουν οι υπηρεσίες μας καθώς και την ενεργοποίηση των εργαζομένων. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον απολογισμό αφορούν τις δραστηριότητες μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΣΒΕ: Εξελέγη η νέα Διοικητική Επιτροπή με πρόεδρο τη Λουκία Σαράντη

«Βλέπει» Μεξικό το Ε.Β.Ε.Π. για ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων

Μελέτη σοκ: Πάνω από 6.000 παιδιά έως 14 ετών σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα μέσα σε 10 χρόνια

ΑΧΕΠΑ: Εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης 2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ