Σταθερό το ιικό φορτίο στα λύματα της Αθήνας, πτωτική η τάση στη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

Πτωτικές ή σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρήθηκαν την τελευταία εβδομάδα στο ιικό φορτίο του κορονοϊού στα αστικά λύματα των εννέα από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Πτωτικές ήταν οι μεταβολές που σημειώθηκαν στον Αγιο Νικόλαο (-85%), στο Ρέθυμνο (-79%) και στη Θεσσαλονίκη (-39%), ενώ οριακά πτωτικές παρουσιάστηκαν οι μεταβολές στα Χανιά (-28%), στη Λάρισα (-19%) και την Ξάνθη (-16%).

Σταθερό παραμένει το ιικό φορτίο στην Περιφέρεια Αττικής, στο Βόλο και στο Ηράκλειο, όπου η μεταβολή του στα λύματα κυμάνθηκε από -7% έως +7%.

Καθαρά αυξητική ήταν τάση στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε μόνο στην Αλεξανδρούπολη (+71%), ενώ οριακά αυξητική (+25%) παρουσιάστηκε η μεταβολή του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Πάτρας.

Αναλυτικά

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε στατιστικά μη σημαντική μείωση (-3%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το ιικό φορτίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Θεσσαλονίκη: Παρατηρήθηκε μείωση 39% στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το ιικό φορτίο παρουσιάζει σταθερή τάση αποκλιμάκωσης.

Λάρισα: Παρατηρήθηκε μικρή μείωση 19% του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων.

Βόλος: Η μείωση 7% του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα αξιολογείται ως αμελητέα.

Ηράκλειο: Δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (+7%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης του Ηρακλείου.

Χανιά: Παρατηρήθηκε μικρή μείωση 28% στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης των Χανίων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ρέθυμνο: Παρατηρήθηκε μείωση 79% στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης του Ρεθύμνου, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Αγιος Νικόλαος: Καταγράφηκε μείωση 85% στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Πάτρα: Παρατηρήθηκε μικρή αύξηση 25% του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα.

Ξάνθη: Παρατηρήθηκε μικρή μείωση 16 % των επίπεδων του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα.

Αλεξανδρούπολη: Τα επίπεδα του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αλεξανδρούπολης παρουσίασαν αυξητική τάση 71% σε σχέση με την προηγουμένη εβδομάδα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ