Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ κατά €1 δισ. – Ποιοι είναι έτοιμοι να μπουν

Οικονομία

Εγκρίθηκε από τη Γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς η πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και με reverse split και μείωση ονομαστικής αξίας της μετοχής για δημιουργία ειδικού αποθεματικού.

Μεταξύ άλλων, η ΑΜΚ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία εξυγίανσης της Τράπεζας μέσω της υλοποίησης του σχεδίου Sunrise, που προβλέπει πρόσθετες τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ, προκειμένου ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό.

Η αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά περίπου 1 δισ. αναμένεται να διεξαχθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:

1.Τη «Διεθνή Προσφορά»: μία διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσω βιβλίου προσφορών, η οποία δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά και

2. Την «Ελληνική Προσφορά»: Μία διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη της Ελληνικής και Διεθνούς Προσφοράς. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2021, μετά και τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η αύξηση κεφαλαίου θα κυμανθεί από €1 δισ. έως €1,2 δισ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου μετά το reverse split θα είναι 1 με 1,20 ευρώ (παλαιές τιμές 0,06 ευρώ).

Οι παλαιοί μέτοχοι θα κατέχουν το 4,8% και οι νέοι μέτοχοι το 95,2%.

Ποιοι «νέοι και παλιοί» εμφανίζονται έτοιμοι για δυναμικό μπάσιμο

Οι τελευταίες πληροφορίες εμφανίζουν τον γνωστό αμερικανό μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον (σ.σ. βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων φέρεται να κατέχει 4,61% των μετοχών της Τράπεζας) έτοιμο να μπει με 200 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Πειραιώς.

Αλλα 200 εκατ. ευρώ φέρεται να μπαίνουν στην ΑΜΚ από την πλευρά του εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενου δισεκατομμυριούχου Αριστοτέλη Μυστακίδη (σ.σ. σύμφωνα επίσης με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία το ποσοστό του στην Τράπεζα εκτιμάται στο 3,048%) και του αμερικανικού Bienville Capital με τη «συνδρομή» καιι άλλων funds που ήδη κατέχουν μετοχές της τράπεζας.

Τέλος, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το «τρίτο 200άρι» στην ΑΜΚ να έρχεται από ομάδα funds που αναμένεται να κινηθούν για πρώτη φορά για μία θέση στο μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς.

Σε δηλώσεις του την Τετάρτη στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, που ενέκρινε την ΑΜΚ, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, επιβεβαίωσε την πρόθεση της διοίκησης να υιοθετήσει σύστημα προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, στις ακόλουθες βασικές γραμμές:

• Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο.

• Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην ελληνική προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

• Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί αναλογικά (pro rata) στη συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφόσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της διεθνούς προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη διεθνή προσφορά είτε στην ελληνική. Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί εντός δεσμευτικού εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής (min-max), το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες στην ελληνική προσφορά αναμένεται ότι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει με βάση τα παραπάνω.

Ο καθορισμός των όρων της αύξησης θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. στα μέσα Απριλίου και η έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς τοποθετείται το τρίτο 10ήμερο του Απριλίου.

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε επίσης την αύξηση της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από τα 6 στα 99 ευρώ και παράλληλη μείωση του αριθμού των μετοχών από 831.059.164 σε 50.367.223, με αναλογία 16,5 υφιστάμενες μετοχές σε 1 νέα.

Στη συνέχεια και προς διευκόλυνση της αύξησης θα υπάρξει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από τα 99 ευρώ σε 1 ευρώ.

Με τη μείωση επιτυγχάνεται επίσης ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, ύψους 4,9 δισ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών. H ΑΜΚ δεν μπορεί να γίνει κάτω από την ονομαστική αξία της μετοχής, που μετά από reverse split έχει οριστεί στο 1 ευρώ (0,06 ευρώ πριν από τη συνένωση του αριθμού των παλαιών μετοχών).

Kατά την ομιλία του στη Γ.Σ., ο κ. Μεγάλου έκανε λόγο για σταθερή πρόοδο κατά τη διάρκεια του 2020 που συνεχίζεται και στους πρώτους μήνες του 2021, η οποία αντικατοπτρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη και στην ανθεκτικότητα των βασικών οργανικών εσόδων.

«Αυτή ακριβώς η πρόοδος», τόνισε,  «αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει, μόλις ανακάμψει το μακροοικονομικό περιβάλλον».

«Σήμερα», συνέχισε, «καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αναφορικά με το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού μας, το οποίο υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, ένα βήμα που θα επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες που δεν είναι άλλες από τη βιώσιμη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο παραπάνω στόχος ενσωματώνεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο Sunrise που ανακοινώσαμε στο επενδυτικό κοινό στις 16 Μαρτίου 2021».

«Εχουμε καταρτίσει ένα πολύ λεπτομερές πλάνο και πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι στόχοι που θέτουμε σήμερα είναι εξαιρετικά επιτεύξιμοι. Το συγκεκριμένο σχέδιο», σημείωσε ο κ. Μεγάλου, «επιτρέπει μεσοπρόθεσμα την αύξηση των προ προβλέψεων κερδών κατά περίπου 15% έως το 2024, μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς δραστηριότητες, της αναβάθμισης της προσφοράς των προϊόντων μας, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, του ριζικού μετασχηματισμού της βάσης του κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με σωρευτικό αποτέλεσμα/συμβολή σε προ προβλέψεων κέρδη περίπου €1,1 δισ., σε επαναλαμβανόμενη βάση μεσοπρόθεσμα».

«Η τράπεζα έχει το μεγαλύτερο όγκο κόκκινων δανείων. Με την συνδυαστική κίνηση της ΑΜΚ και του πλάνου Sunrise αντιμετωπίζουμε ολιστικά το πρόβλημα και όχι χρόνο με τον χρόνο», υπογράμμισε για να προσθέσει:

«Είμαι και εγώ μέτοχος της τράπεζας και κάτοχος 100.000 μετοχών και καταλαβαίνω το σημαντικό dilution, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα της προνομιακής κατανομής. Να μπουν οι μέτοχοι στην αύξηση και να συμμετάσχουν μελλοντικά σε μια καθαρή τράπεζα, καλά κεφαλαιοποιημένη, η οποία θα φέρει αξία στους μετόχους. Είναι λοιπόν η καλύτερη κίνηση για να καθαρίσουμε, επιτέλους μια και καλή την τράπεζα και να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία», απάντησε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρ. Μεγάλου στην τοποθέτηση μετόχου για την ζημιά που υφιστάμενοι μέτοχοι από την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ