ΑΠΘ: Η καινοτομία στη Βόρειο Ελλάδα

Παιδεία Τεχνολογία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσω του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας συνδιοργανώνει  διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η καινοτομία στη Β. Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 2.0» μαζί με το ΟΚ!Τhess, το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, το TECS Capital Fund, και με μία σειρά άλλων φορέων του εθνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής που εφαρμόζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών πρωτοβουλιών των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων της περιοχής μας, μαζί με βιομηχανικούς, επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να οικοδομηθεί ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας προς όφελος της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και της χώρας γενικότερα.

Η ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 στις 11:00. , χαρτογραφεί την καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα απαντώντας σε βασικά ερωτήματα: Τι σημαίνει καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα; Ποιους αφορά; Ποιους κλάδους της οικονομίας αγγίζει; Ποιοι φορείς στηρίζουν την προσπάθεια ομάδων και επιχειρήσεων να καινοτομήσουν; Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν; Τι άλλη βοήθεια παρέχεται; Ποια είναι η κατάσταση μετά την πανδημία και ποιες οι προοπτικές;

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να συγκεντρωθούν όλοι κομβικοί εταίροι του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής, ώστε να αναδειχθεί η  δυναμική της Βόρειας Ελλάδας και ο αντίκτυπος όλων των φορέων της στην εγχώρια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής. Εγγραφές στο : http://bit.ly/InnovateBoreiaEllada

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ