Κάθε χρόνο 450 + 100 εκατ. για Έρευνα και Ανάπτυξη

Επιστήμη Επιχειρήσεις Πολιτική Τεχνολογία

Οι δαπάνες Έρευνα και Ανάπτυξης  θα αυξηθούν κατά 300 εκατ. ευρώ, στην επόμενη τριετία, μόνο από το μέτρο για φορολογική υπερέπτωση των δαπανών των επιχειρήσεων σε R&D, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση έχει εξοικονομήσει 450 εκατ. ευρώ, που κάθε χρόνο θα δίνονται για την ανάπτυξη του R&D.

Tα ανωτέρω ανέφερε ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας, παρουσιάζοντας τα μέτρα πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση, σε συνεργασία με Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα καινοτομίας που θα «πατάει» στη σημαντική έρευνα που πραγματοποιείται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα αλλά και ιδιωτικούς φορείς.

Μιλώντας σε διαδικτυακή συζήτηση για την Έρευνα και την Καινοτομία, που διοργάνωσαν η διαΝΕΟσις και το ΕΣΕΤΕΚ, ο κ. Δήμας υπογράμμισε την μεγαλύτερη έμφαση που πλέον δίνει ο ιδιωτικός τομέας στο R&D, λέγοντας ότι το 2019 οι επιχειρήσεις χρηματοδότησαν το 42% των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης, «αφήνοντας» πίσω το δημόσιο τομέα με 28%, ακριβώς επειδή «ανέβασαν στροφές στο R&D, αντιστρέφοντας έτσι τα δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας.

Παρά τις θετικές εξελίξεις, η Eλλάδα βρίσκεται μόλις στη 16η θέση από τις χώρες της ΕΕ σε ότι αφορά τις δαπάνες σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), διαθέτοντας το 1,27% του ΑΕΠ της, έχοντας ωστόσο καταφέρει την τελευταία χρονιά να ανεβεί 4 θέσεις.

Χαμηλότερες όμως ακόμη είναι οι επιδόσεις της Ελλάδας στην Καινοτομία, καθώς βρίσκεται στην 20η θέση, κάτι που αποδεικνύει ότι oι επιδόσεις της χώρας σε εκπαίδευση και έρευνα, που είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δεν εξελίσσονται σε καινοτομία.

Τρεις λοιπόν είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει η κυβέρνηση: Σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, αύξηση των δαπανών R&D και σύνδεση του κατακερματισμένου συστήματος καινοτομίας.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, για την εξαίρεση από το ενιαίο μισθολόγιο των ερευνητών που συμμετέχουν σε προγράμματα μη χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε έτσι να μείνει στην Ελλάδα το αξιόλογο επιστημονικό της προσωπικό αλλά και να προσελκυσθούν επιστήμονες από το εξωτερικό.

Δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία, που ψηφίσθηκε πριν δύο εβδομάδες, ήταν η εξαίρεση των αξιολογητών των ερευνητικών έργων από την υποχρέωση υποβολής «πόθεν έσχες».

Παράλληλα, μειώνεται η γραφειοκρατία στα Ερευνητικά Κέντρα, απαλλάσσονται από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές υποτροφίες του κράτους, προχωρούν γρήγορα τα προγράμματα χρηματοδότησης, ενώ «ξεκλειδώθηκε» η διαδικασίας πρόσληψης 122 ατόμων, ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τα Ερευνητικά Κέντρα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ