Δυτική Μακεδονία και εκπαίδευση στις «πράσινες» δεξιότητες

Επιχειρήσεις Περιβάλλον Τεχνολογία

Έρευνα στο πλαίσιο του έργου GRÆDUCATION, με θέμα τη στελέχωση των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, διεξάγει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αφορμή την Περιφερειακή Στρατηγική Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε συνθήκες Μηδενικής Λιγνιτικής Εξάρτησης.

Προκειμένου η εν λόγω περιοχή να οδηγηθεί, μέσα από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο,  στην πράσινη οικονομία, καλείται να εκπαιδεύσει το μελλοντικό ανθρώπινο  δυναμικό της και να του προσδώσει νέες γνώσεις, ώστε να αποκτήσει «πράσινες δεξιότητες».

Για το σκοπό αυτό, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προσκαλεί τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Δυτική Μακεδονία καθώς και εταιρείες με παρουσία εκτός περιοχής αλλά με ενδιαφέρον για τις ανωτέρω δράσεις, να συμμετέχουν στην έρευνα, που διενεργείται στο πλαίσιο του GRÆDUCATION, συμβάλλοντας ενεργά στην ταχύτερη δυνατή διάχυση «πράσινων δεξιοτήτων» στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου,  εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο GRAEDUCATION, στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Τμήμα Εκπαίδευσης τηλ. 210 64 19 036 ή στην ιστοσελίδα: https://www.dual.com.gr/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ