Παράταση δύο μηνών για τα τέλη κυκλοφορίας!

Μοτο

Σε παράταση δύο μηνών για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας προχώρησε η κυβέρνηση λόγω Covid-19, με αποτέλεσμα η τελική ημερομηνία να μετατίθεται από 31/12/2020 σε 26/02/2021.

Αυτό πέρα από τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών για την ομαλή αφομοίωση των τελών στα αυξημένα τρέχοντα έξοδα, δίνει τη δυνατότητα και σε όσους σκόπευαν να καταθέσουν τις πινακίδες στο τέλος της χρονιάς να «κερδίζουν» ακόμα δυο μήνες, αλλά ξεκαθαρίστηκε το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση των δύο αυτών μηνών.

Η ανακοίνωση από τη μεριά της Ελληνικής Κυβέρνησης έγινε μέσω του υφυπουργού οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος επισήμανε τα εξής: «Η κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη και συναίσθηση των δυσκολιών, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών, που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Η παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι επιβεβλημένη, για να διευκολύνει τους πολίτες και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση».AutoMoto


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ