Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την προσεχή Τετάρτη

Αιτωλοακαρνανία Πολιτική
Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την προσεχή Τετάρτη

Με τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί η πρώτη για το 2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου και ώρα 17:00.

Η ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περιόδου 2021.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Φαρμάκης).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

4. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Αγρινίου.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 127/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ) με αντικείμενο την συνεργασία για τον σχεδιασμό, την υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και παράταση της διάρκειας της σύμβασης.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 330/2020 απόφαση Δ.Σ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε.).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

6. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού (ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) στην τράπεζα Πειραιώς, στο όνομα του Δήμου Αγρινίου, για την Κοινότητα Αγαλιανού Δήμου Αγρινίου.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

7. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2021.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

8. Συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων για το έτος 2021.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

9. Δωρεάν χορήγηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

10. Έγκριση αιτιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου έτους 2020.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ